Zdjęcie M210A1

M210A1

Wzmacniacz

R100

R100

Elektroniczny regulator napięcia

Przetwornik napięcie-prąd M100A1

M100A1

Przetwornik napięcie-prąd

M210/M211

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

MS100

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników prądowych

M400

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń (1A)

M402

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń

M500

Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

M410

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń