M411

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń M411 jest nowoczesnym, programowalnym urządzeniem przeznaczonym do odwzorowania obciążenia w obwodach wtórnych przekładników napięciowych podczas sprawdzania ich dokładności i wzorcowania.
Szeroki zakres programowo nastawianych mocy obciążenia umożliwia odtworzenie ich wartości, spełniających nie tylko wymagania zawarte w większości norm krajowych i zagranicznych, lecz także szczególne oczekiwania użytkowników.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Szeroki zakres wartości mocy obciążenia przekładników napięciowych spełniających wymagania norm: IEC 61869-3, IEC 61869-5, IEC 60044-2, IEC 60044-5, IEEE C57.13, GOST 23625, GOST 1983
 • Znormalizowane i nieznormalizowane wartości mocy obciążenia dla znormalizowanych i nieznormalizowanych wartości napięcia wtórnego przekładników napięciowych
 • Rozszerzony zakres napięciowy, umożliwiający odwzorowanie obciążenia w obwodach wtórnych przekładników napięciowych o znamionowym współczynniku napięciowym FV ≤ 2,5
 • Odwzorowanie 100 % i 25 % znamionowej mocy obciążenia przy PF = 0,8 i częstotliwości znamionowej 50 Hz oraz 60 Hz
 • Odwzorowanie 100 % i 0 % znamionowej mocy obciążenia przy PF = 1 i częstotliwości znamionowej 50 Hz oraz 60 Hz
 • Kompensowanie wpływu rezystancji przewodów łączących skrzynkę z zaciskami wtórnymi przekładnika
 • Możliwość jednoczesnego podłączenia do dwóch sekcji uzwojenia wtórnego przekładnika napięciowego z odczepem
 • Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
 • Możliwość utworzenia przez użytkownika własnego zbioru często używanych wartości obciążenia
 • Możliwość zastosowania w automatycznych systemach wzorcowania przekładników napięciowych
 • Małe wymiary I ciężar

ZASTOSOWANIE

Obszary zastosowania skrzynki M411::

 • Produkcja przekładników napięciowych
 • Sprawdzanie dokładności przekładników napięciowych w miejscu ich zainstalowania
 • Wyposażenie laboratoriów wzorcujących
 • Wyposażenie instytutów metrologicznych i urzędów miar

Napięcie znamionowe obciążenia USr, V

Znamionowy współczynnik napięciowy FV

Moc znamionowa Sr, V·A

PF (cosφ)

Częstotliwość znamionowa, Hz

100/3…150/3

1,2

1,25…600

0,8

50; 60

1,9

1,25…500

2,5

1,25…100

1…10

1

150/3…200/3

100/√3 …120/√3

1,2

1,25…1200

0,8

1,9

1,25…500

2,5

1,25…100

1…10

1

200/3…240/3

120/√3…415/√3

100…240

1,2

1,25…1200

0,8

1,9

1,25…500

1…10

1

120/√3

120

1,5

12,5

0,1

35

0,2

25

0,7

75; 200; 400

0,85

 

Zakres napięcia pracy obciążenia0,02UsrFVUsr
Graniczny błąd bezwzględny odwzorowania składowej czynnej i biernej aktualnej mocy S± 0,03·S*
Zasilanie sieciowe:

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

 

110 … 240 V

50/60 Hz

Temperatura pracy0 … 40 °С
Wilgotność względnado to 95 % bez kondensacji
Wymiary (S × G × W)460×280×460 mm
Masa30 kg

* S = ( US / USr)2 ·Sr

PRODUKTY POWIĄZANE

M210A1

Wzmacniacz

M210/M211

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

M410

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń