M411

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń M411 jest nowoczesnym, programowalnym urządzeniem przeznaczonym do odwzorowania obciążenia w obwodach wtórnych przekładników napięciowych podczas sprawdzania ich dokładności i wzorcowania.
Szeroki zakres programowo nastawianych mocy obciążenia umożliwia odtworzenie ich wartości, spełniających nie tylko wymagania zawarte w większości norm krajowych i zagranicznych, lecz także szczególne oczekiwania użytkowników.

  WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • Szeroki zakres wartości mocy obciążenia przekładników napięciowych spełniających wymagania norm: IEC 61869-3, IEC 61869-5, IEC 60044-2, IEC 60044-5, IEEE C57.13, GOST 23625, GOST 1983
  • Znormalizowane i nieznormalizowane wartości mocy obciążenia dla znormalizowanych i nieznormalizowanych wartości napięcia wtórnego przekładników napięciowych
  • Rozszerzony zakres napięciowy, umożliwiający odwzorowanie obciążenia w obwodach wtórnych przekładników napięciowych o znamionowym współczynniku napięciowym FV ≤ 2,5
  • Odwzorowanie 100 % i 25 % znamionowej mocy obciążenia przy PF = 0,8 i częstotliwości znamionowej 50 Hz oraz 60 Hz
  • Odwzorowanie 100 % i 0 % znamionowej mocy obciążenia przy PF = 1 i częstotliwości znamionowej 50 Hz oraz 60 Hz
  • Kompensowanie wpływu rezystancji przewodów łączących skrzynkę z zaciskami wtórnymi przekładnika
  • Możliwość jednoczesnego podłączenia do dwóch sekcji uzwojenia wtórnego przekładnika napięciowego z odczepem
  • Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
  • Możliwość utworzenia przez użytkownika własnego zbioru często używanych wartości obciążenia
  • Możliwość zastosowania w automatycznych systemach wzorcowania przekładników napięciowych
  • Małe wymiary I ciężar

  ZASTOSOWANIE

  Obszary zastosowania skrzynki M411::

  • Produkcja przekładników napięciowych
  • Sprawdzanie dokładności przekładników napięciowych w miejscu ich zainstalowania
  • Wyposażenie laboratoriów wzorcujących
  • Wyposażenie instytutów metrologicznych i urzędów miar

  Napięcie znamionowe obciążenia USr, V

  Znamionowy współczynnik napięciowy FV

  Moc znamionowa Sr, V·A

  PF (cosφ)

  Częstotliwość znamionowa, Hz

  100/3…150/3

  1,2

  1,25…600

  0,8

  50; 60

  1,9

  1,25…500

  2,5

  1,25…100

  1…10

  1

  150/3…200/3

  100/√3 …120/√3

  1,2

  1,25…1200

  0,8

  1,9

  1,25…500

  2,5

  1,25…100

  1…10

  1

  200/3…240/3

  120/√3…415/√3

  100…240

  1,2

  1,25…1200

  0,8

  1,9

  1,25…500

  1…10

  1

  120/√3

  120

  1,5

  12,5

  0,1

  35

  0,2

  25

  0,7

  75; 200; 400

  0,85

   

  Zakres napięcia pracy obciążenia0,02UsrFVUsr
  Graniczny błąd bezwzględny odwzorowania składowej czynnej i biernej aktualnej mocy S± 0,03·S*
  Zasilanie sieciowe:

  Napięcie znamionowe

  Częstotliwość znamionowa

   

  110 … 240 V

  50/60 Hz

  Temperatura pracy0 … 40 °С
  Wilgotność względnado to 95 % bez kondensacji
  Wymiary (S × G × W)460×280×460 mm
  Masa30 kg

  * S = ( US / USr)2 ·Sr

  PRODUKTY POWIĄZANE

  M210A1

  Wzmacniacz

  M210/M211

  Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

  M410

  Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń