M100

Komparator


Komparator М100
jest precyzyjnym urządzeniem przeznaczonym głównie do pomiaru wielkości, których znajomość jest wymagana do oceny wyników wzorcowania i sprawdzania dokładności przekładników prądowych i napięciowych

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Pomiar błędu prądowego, napięciowego i kątowego przekładników prądowych (CT) i napięciowych (VT), pomiar prądu lub napięcia, składowych impedancji i admitancji oraz mocy skrzynek obciążeń przekładników CT i VT
  • Wysoka dokładność przy badaniu CT i VT: graniczne wartości błędów bezwzględnych pomiaru ± 0,005 % i ± 0,05 min
  • Pomiar błędów VT badanego wymaga użycia przekładnika VT wzorcowego o identycznej przekładni znamionowej
  • Pomiar błędów CT badanego wymaga użyca przekładnika CT wzorcowego o identycznej przekładni znamionowej; przekładnie znamionowe CT badanego i wzorcowego mogą być wyrażone stosunkiem 5:1
  • Możliwość zastosowania w automatycznym układzie probierczym do pomiaru błędów CT i VT
  • Automatyczne generowanie protokołu z badań z wykorzystaniem domyślnych lub autorskich szablonów protokołu sprawdzenia

  WARIANTY

  Komparator М100 jest dostępny w dwóch wersjach:
  М100.1 – umożliwiającej wzorcowanie w zakresie od 1% do 120% znamionowego prądu wtórnego
  М100.2 – umożliwiającej wzorcowanie w zakresie od 1% do 150% znamionowego prądu wtórnego


  ZASTOSOWANIE

  Komparator М100 może być eksploatowany w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

  • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe i napięciowe
  • Laboratoria wzorcujące przekładniki
  • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników

  ɛU – błąd napięciowy VT, %,

  ΔφU – błąd katowy VT, min

  ɛ I – błąd prądowy CT, %

  Δφ I – błąd kątowy CT, min

  USrnapięcie wtórne znamionowe VT badanego, V

  US – napięcie wtórne VT badanego, V

  P – moc czynna pomierzona, W

  Q moc bierna pomierzona, var

  ISr prąd wtórny znamionowy CT badanego, A

  ISprąd wtórny CT badanego, A

  G  – konduktancja pomierzona, S

  B – susceptancja pomierzona, S

  R – rezystancja pomierzona, 

  X – reaktancja pomierzona, 

  Zasilanie sieciowe

  Napięcie znamionowe

  Częstotliwość znamionowa

   

  220/230 V

  50 Hz*

  Temperatura pracy

  Wilgotność względna

  Wymiary (S × G × W)

  Masa

  0…40 °C

  do 80% bez kondensacji

  230 × 130 × 300 mm

  5 kg

  Normy

  Bezpieczeństwa

  EMC

   

  EN 61010-1:2010

  EN 61326-1:2013

  Czas między kolejnymi kalibracjami2 lata (zalecany)

  PRODUKTY POWIĄZANE

  R100

  Elektroniczny regulator napięcia

  M100A1

  Przetwornik napięcie-prąd

  MS100

  Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników prądowych

  M400

  Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń (1A)

  M401

  Elektroniczna prądowa skrzynka obciążen (5A)

  M500

  Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

  S100

  Automatyczne źródło prądu probierczego