M100

Komparator


Komparator М100
jest precyzyjnym urządzeniem przeznaczonym głównie do pomiaru wielkości, których znajomość jest wymagana do oceny wyników wzorcowania i sprawdzania dokładności przekładników prądowych i napięciowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Pomiar błędu prądowego, napięciowego i kątowego przekładników prądowych (CT) i napięciowych (VT), pomiar prądu lub napięcia, składowych impedancji i admitancji oraz mocy skrzynek obciążeń przekładników CT i VT
  • Wysoka dokładność przy badaniu CT i VT: graniczne wartości błędów bezwzględnych pomiaru ± 0,005 % i ± 0,05 min
  • Pomiar błędów VT badanego wymaga użycia przekładnika VT wzorcowego o identycznej przekładni znamionowej
  • Pomiar błędów CT badanego wymaga użyca przekładnika CT wzorcowego o identycznej przekładni znamionowej; przekładnie znamionowe CT badanego i wzorcowego mogą być wyrażone stosunkiem 5:1
  • Możliwość zastosowania w automatycznym układzie probierczym do pomiaru błędów CT i VT
  • Automatyczne generowanie protokołu z badań z wykorzystaniem domyślnych lub autorskich szablonów protokołu sprawdzenia

WARIANTY

Komparator М100 jest dostępny w dwóch wersjach:
М100.1 – umożliwiającej wzorcowanie w zakresie od 1% do 120% znamionowego prądu wtórnego
М100.2 – umożliwiającej wzorcowanie w zakresie od 1% do 150% znamionowego prądu wtórnego


ZASTOSOWANIE

Komparator М100 może być eksploatowany w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

  • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe i napięciowe
  • Laboratoria wzorcujące przekładniki
  • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników

ɛU – błąd napięciowy VT, %,

ΔφU – błąd katowy VT, min

ɛ I – błąd prądowy CT, %

Δφ I – błąd kątowy CT, min

USrnapięcie wtórne znamionowe VT badanego, V

US – napięcie wtórne VT badanego, V

P – moc czynna pomierzona, W

Q moc bierna pomierzona, var

ISr prąd wtórny znamionowy CT badanego, A

ISprąd wtórny CT badanego, A

G  – konduktancja pomierzona, S

B – susceptancja pomierzona, S

R – rezystancja pomierzona, 

X – reaktancja pomierzona, 

Zasilanie sieciowe

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

 

220/230 V

50 Hz*

Temperatura pracy

Wilgotność względna

Wymiary (S × G × W)

Masa

0…40 °C

do 80% bez kondensacji

230 × 130 × 300 mm

5 kg

Normy

Bezpieczeństwa

EMC

 

EN 61010-1:2010

EN 61326-1:2013

Czas między kolejnymi kalibracjami2 lata (zalecany)

PRODUKTY POWIĄZANE

R100

Elektroniczny regulator napięcia

M100A1

Przetwornik napięcie-prąd

MS100

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników prądowych

M400

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń (1A)

M401

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążen (5A)

M500

Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

S100

Automatyczne źródło prądu probierczego