M210/M211

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

Zestaw do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych M210/M211 służy do pomiaru błędów przekładników napięciowych (VT) metodą opartą na wykorzystaniu wysokonapięciowego mostka pojemnościowego. Przyjęte rozwiązanie techniczne zapewnia dokładny pomiar błędów VT w praktycznie ciągłym zakresie wartości napięcia pierwotnego i wtórnego. Pozwala ono na znaczne zmniejszenie wymiarów i ciężaru wyposażenia stanowiska probierczego.

Zestaw M210/M211 może być także wykorzystany jako wysokonapięciowy mostek pojemnościowy do pomiaru pojemności i współczynnika strat dielektrycznych (tgδ) sprzętu wysokonapięciowego.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Pomiar błędów VT w ciągłym zakresie wartości napięcia pierwotnego i wtórnego
  • Wysoka dokładność pomiaru (badanie VT): ±0,005% i ± 0,3 min
  • Wysoka dokładność pomiaru (badanie С i tgδ): ±0,005% (Cx) i ±0,00005 (tgδ)*
  • Pomiar wartości RMS, współczynnika THD i współczynnika udziału n-tej harmonicznej (do 40-tej) napięcia pierwotnego i wtórnego VT
  • Bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż zastosowanie wzorcowego przekładnika napięciowego lub dzielnika napięcia i komparatora
  • Prosta obsługa
  • Małe wymiary i ciężar

  ZASTOSOWANIE

  Zestaw pomiarowy M210/M211 może być eksploatowany w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

  • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki napięciowe
  • Rozdzielnice i stacje elektroenergetyczne
  • Laboratoria wzorcujące przekładniki napięciowe
  • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników napięciowych

   

  * Funkcja dodatkowa. Może być dostarczona na życzenie nabywcy


  WARIANTY

  Zestaw pomiarowy M210/M211 jest dostępny w sześciu wersjach, które różnią się klasą dokładności i maksymalną wartością napięcia pierwotnego.

  Wariant
  M210/M211
  Zakres napięcia
  pierwotnego (U1), kV
  Zakres napięcia wtórnego
  (U2), V
  Napięcie znamionowe (UCH)
  kondensatora WN, kV
  M210.10,01…450,6…100045
  M211.1
  M210.20,01…100100
  M211.2
  M210.30,01…230230
  M211.3

  Wariant M210/M211 dla wyższych wartości napięcia może być dostarczony na życzenie nabywcy.

  UKŁAD PROBIERCZY

  Rys. 1 Sprawdzanie dokładności VT

  Rys. 2 Pomiar C i tgδ*

   

  * Funkcja dodatkowa. Może być dostarczona na życzenie nabywcy

  DANE TECHNICZNE

  Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M210 – sprawdzanie VT

  Wielkość

  Zakres pomiarowyGraniczne
  wartości błędu
  pomiaru

  Warunki dodatkowe

  Błąd napięciowy, ε– 100 % ≤ ε ≤ 100 %± 0,015 %|Δφ| ≤ 100 min

   

  300 V ≤ U1 ≤ UСH,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 0,05 %|Δφ| ≤ 100 min

   

  100 V ≤ U1 < 300 V,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 0,1 %|Δφ| > 100 min100 V ≤ U1≤ UСH,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 0,5 %10 V ≤ U1 < 100 V and/or 0,6 V≤ U2< 6 V
  Błąd kątowy, Δφ– 300 min ≤ Δφ ≤ 300 min± 1 min|Δφ| ≤ 100 min300 V ≤ U1 ≤ UСH,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 3 min|Δφ| ≤ 100 min100 V ≤ U1 < 300 V,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 5 min|Δφ| > 100 min

   

  100 V ≤ U1 ≤ UСH,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 10 min10 V ≤ U1< 100 V and/or 0,6 V ≤ U2< 6 V
  Względna, procentowa
  wartość napięcia
  wtórnego, US/ USr
  2…190 %± 1 %*0,6 V ≤ U2≤ 1000 V
  Częstotliwość napięcia
  probierczego, f
  49…51 Hz**± 0,02 Hz

  Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M211 – sprawdzanie VT

  Wielkość

  Zakres pomiarowyGraniczne
  wartości błędu
  pomiaru

  Warunki dodatkowe

  Błąd napięciowy, ε– 100 % ≤ ε ≤ 100 %± 0,005 %|Δφ| ≤ 30 min300 V ≤ U1 ≤ UСH

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 0,01 %

   

  30 min< |Δφ| ≤100 min
  ± 0,05 %|Δφ| ≤ 100 min100 V ≤ U1 < 300 V,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 0,1 %|Δφ| > 100 min
  ± 0,5 %10 V ≤ U1< 100 V and/or 0,6 V≤ U2< 6 V
  Błąd kątowy, Δφ– 300 min ≤ Δφ ≤ 300 min± 0,3 min|Δφ| ≤ 30 min300 V ≤ U1 ≤ UСH,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 1 min30 min< |Δφ| ≤100 min
  ± 3 min|Δφ| ≤ 100 min100 V ≤ U1 ≤ 300 V,

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 5 min|Δφ| > 100 min100 V ≤ U1 ≤ UСH

  6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

  ± 10 min10 V ≤ U1< 100 V and/or 0,6 V ≤ U2 < 6 V
  Względna, procentowa
  wartość napięcia
  wtórnego, US/ USr
  2…190 %± 1 %*0,6 V ≤ U2≤ 1000 V
  Częstotliwość napięcia
  probierczego, f
  49…51 Hz**± 0,02 Hz

  * Błąd względny
  ** Pomiar przy częstotliwości f= 60 Hz może być uzgodniony z nabywcą

  Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M210– pomiar C i tgδ

  СХ0

  Graniczny błąd względny δC, %

  Graniczny błąd bezwzględny
  współczynnika strat dielektrycznych Δtanδ

  Prąd
  probierczy, А
  0,01…0,1

  ±[1×10-2 +2×10-4×(C0/CX  -10) +|tanδX – tanδ0|]

  ±[1×10-4 + 2×10-6×(C0/CX  -10) +0,005×| tanδX – tanδ0|]

  up to 0,2
  0,1…103±[1×10-2 + |tanδX – tanδ0|]±[1×104 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]

   

  Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M211 – pomiar C i tgδ

  СХ0

  Graniczny błąd względny δC, %

  Graniczny błąd bezwzględny
  współczynnika strat dielektrycznych Δtanδ

  Prąd
  probierczy , А
  0,01…0,1

  ±[5×10-3 +2×10-4×(C0/CX – 10) +|tanδX – tanδ0|]

  ±[5×10-5 + 2×10-6×(C0/CX – 10) +0,005×| tanδX – tanδ0|]

  up to 0,2
  0,1…103±[5×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[5×105 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]

   

  Zakresy pomiarowe i graniczne błędy pomiarowe zestawu M210/M211 – badanie parametrów napięcia

  WielkośćZakresGranice błęduWarunki dodatkowe
  Napięcie true RMS, VU1300…UСHdU =  ±0,5 %Сн using
  U210…1000

  Napięcie true RMS
  pierwszej harmonicznej, V

  U11300…UСHdU =  ±0,5 %Сн using
  U2110…1000
  THD napięcia pierwotnego (KU1), %0…20ΔKu1 = ±0,2 %Сн using at KU1<2
  dKu1 =±10 %Сн using at KU1≥2
  THD napięcia wtórnego (KU2), %0…20ΔKu2 = ±0,2 %at KU2<2
  dKu2 =±10 %at KU2≥2
  Udział n-tej harmonicznej napięcia
  pierwotnego (KU1(n)), %
  0…15ΔKu1(n) = ±0,05 %Сн using at KU1(n)<1
  dKu1(n) =±5 %Сн using at KU1(n)≥1
  Udział n-tej harmonicznej napięcia wtórnego (KU2(n)), %0…15ΔKu2(n) = ±0,05 %at KU2(n)<1
  dKu2(n) =±5 %at KU2(n)≥1
  Częstotliwość (f), Hz49…51±0,02
  Zasilanie:
  Jednostka pomiarowawbudowany akumulator
  Jednostki zasilające do ładowania i kalibracji220/230 V, 50 Hz
  Temperatura pracy-10 … 40 °С
  Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
  Wymiary, mmJednostka
  pomiarowa

  Kondensator WN

  45 kV

  100 kV

  230 kV

  250 x 350 x 185

  170 x 425

  260 x 610

  390 x 995

  Masa, kg

  10

  7

  17

  55

  Normy

  Bezpieczeństwa

  EMC

   

  EN 61010-1:2010

  EN 61326-1:2013

  Czas między kolejnymi kalibracjami3 lata (zalecany)

  PRODUKTY POWIAZANE

  M210A1

  Wzmacniacz

  R100

  Elektroniczny regulator napięcia

  M410

  Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń

  M411

  Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń