M210/M211

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

Zestaw do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych M210/M211 służy do pomiaru błędów przekładników napięciowych (VT) metodą opartą na wykorzystaniu wysokonapięciowego mostka pojemnościowego. Przyjęte rozwiązanie techniczne zapewnia dokładny pomiar błędów VT w praktycznie ciągłym zakresie wartości napięcia pierwotnego i wtórnego. Pozwala ono na znaczne zmniejszenie wymiarów i ciężaru wyposażenia stanowiska probierczego.

Zestaw M210/M211 może być także wykorzystany jako wysokonapięciowy mostek pojemnościowy do pomiaru pojemności i współczynnika strat dielektrycznych (tgδ) sprzętu wysokonapięciowego.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Pomiar błędów VT w ciągłym zakresie wartości napięcia pierwotnego i wtórnego
 • Wysoka dokładność pomiaru (badanie VT): ±0,005% i ± 0,3 min
 • Wysoka dokładność pomiaru (badanie С i tgδ): ±0,005% (Cx) i ±0,00005 (tgδ)*
 • Pomiar wartości RMS, współczynnika THD i współczynnika udziału n-tej harmonicznej (do 40-tej) napięcia pierwotnego i wtórnego VT
 • Bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż zastosowanie wzorcowego przekładnika napięciowego lub dzielnika napięcia i komparatora
 • Prosta obsługa
 • Małe wymiary i ciężar

ZASTOSOWANIE

Zestaw pomiarowy M210/M211 może być eksploatowany w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

 • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki napięciowe
 • Rozdzielnice i stacje elektroenergetyczne
 • Laboratoria wzorcujące przekładniki napięciowe
 • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników napięciowych

 

* Funkcja dodatkowa. Może być dostarczona na życzenie nabywcy


WARIANTY

Zestaw pomiarowy M210/M211 jest dostępny w sześciu wersjach, które różnią się klasą dokładności i maksymalną wartością napięcia pierwotnego.

Wariant
M210/M211
Zakres napięcia
pierwotnego (U1), kV
Zakres napięcia wtórnego
(U2), V
Napięcie znamionowe (UCH)
kondensatora WN, kV
M210.10,01…450,6…100045
M211.1
M210.20,01…100100
M211.2
M210.30,01…230230
M211.3

Wariant M210/M211 dla wyższych wartości napięcia może być dostarczony na życzenie nabywcy.

UKŁAD PROBIERCZY

Rys. 1 Sprawdzanie dokładności VT

Rys. 2 Pomiar C i tgδ*

 

* Funkcja dodatkowa. Może być dostarczona na życzenie nabywcy

DANE TECHNICZNE

Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M210 – sprawdzanie VT

Wielkość

Zakres pomiarowyGraniczne
wartości błędu
pomiaru

Warunki dodatkowe

Błąd napięciowy, ε– 100 % ≤ ε ≤ 100 %± 0,015 %|Δφ| ≤ 100 min

 

300 V ≤ U1 ≤ UСH,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 0,05 %|Δφ| ≤ 100 min

 

100 V ≤ U1 < 300 V,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 0,1 %|Δφ| > 100 min100 V ≤ U1≤ UСH,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 0,5 %10 V ≤ U1 < 100 V and/or 0,6 V≤ U2< 6 V
Błąd kątowy, Δφ– 300 min ≤ Δφ ≤ 300 min± 1 min|Δφ| ≤ 100 min300 V ≤ U1 ≤ UСH,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 3 min|Δφ| ≤ 100 min100 V ≤ U1 < 300 V,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 5 min|Δφ| > 100 min

 

100 V ≤ U1 ≤ UСH,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 10 min10 V ≤ U1< 100 V and/or 0,6 V ≤ U2< 6 V
Względna, procentowa
wartość napięcia
wtórnego, US/ USr
2…190 %± 1 %*0,6 V ≤ U2≤ 1000 V
Częstotliwość napięcia
probierczego, f
49…51 Hz**± 0,02 Hz

Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M211 – sprawdzanie VT

Wielkość

Zakres pomiarowyGraniczne
wartości błędu
pomiaru

Warunki dodatkowe

Błąd napięciowy, ε– 100 % ≤ ε ≤ 100 %± 0,005 %|Δφ| ≤ 30 min300 V ≤ U1 ≤ UСH

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 0,01 %

 

30 min< |Δφ| ≤100 min
± 0,05 %|Δφ| ≤ 100 min100 V ≤ U1 < 300 V,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 0,1 %|Δφ| > 100 min
± 0,5 %10 V ≤ U1< 100 V and/or 0,6 V≤ U2< 6 V
Błąd kątowy, Δφ– 300 min ≤ Δφ ≤ 300 min± 0,3 min|Δφ| ≤ 30 min300 V ≤ U1 ≤ UСH,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 1 min30 min< |Δφ| ≤100 min
± 3 min|Δφ| ≤ 100 min100 V ≤ U1 ≤ 300 V,

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 5 min|Δφ| > 100 min100 V ≤ U1 ≤ UСH

6 V ≤ U2 ≤ 1000 V

± 10 min10 V ≤ U1< 100 V and/or 0,6 V ≤ U2 < 6 V
Względna, procentowa
wartość napięcia
wtórnego, US/ USr
2…190 %± 1 %*0,6 V ≤ U2≤ 1000 V
Częstotliwość napięcia
probierczego, f
49…51 Hz**± 0,02 Hz

* Błąd względny
** Pomiar przy częstotliwości f= 60 Hz może być uzgodniony z nabywcą

Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M210– pomiar C i tgδ

СХ0

Graniczny błąd względny δC, %

Graniczny błąd bezwzględny
współczynnika strat dielektrycznych Δtanδ

Prąd
probierczy, А
0,01…0,1

±[1×10-2 +2×10-4×(C0/CX  -10) +|tanδX – tanδ0|]

±[1×10-4 + 2×10-6×(C0/CX  -10) +0,005×| tanδX – tanδ0|]

up to 0,2
0,1…103±[1×10-2 + |tanδX – tanδ0|]±[1×104 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]

 

Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędu bezwzględnego zestawu M211 – pomiar C i tgδ

СХ0

Graniczny błąd względny δC, %

Graniczny błąd bezwzględny
współczynnika strat dielektrycznych Δtanδ

Prąd
probierczy , А
0,01…0,1

±[5×10-3 +2×10-4×(C0/CX – 10) +|tanδX – tanδ0|]

±[5×10-5 + 2×10-6×(C0/CX – 10) +0,005×| tanδX – tanδ0|]

up to 0,2
0,1…103±[5×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[5×105 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]

 

Zakresy pomiarowe i graniczne błędy pomiarowe zestawu M210/M211 – badanie parametrów napięcia

WielkośćZakresGranice błęduWarunki dodatkowe
Napięcie true RMS, VU1300…UСHdU =  ±0,5 %Сн using
U210…1000

Napięcie true RMS
pierwszej harmonicznej, V

U11300…UСHdU =  ±0,5 %Сн using
U2110…1000
THD napięcia pierwotnego (KU1), %0…20ΔKu1 = ±0,2 %Сн using at KU1<2
dKu1 =±10 %Сн using at KU1≥2
THD napięcia wtórnego (KU2), %0…20ΔKu2 = ±0,2 %at KU2<2
dKu2 =±10 %at KU2≥2
Udział n-tej harmonicznej napięcia
pierwotnego (KU1(n)), %
0…15ΔKu1(n) = ±0,05 %Сн using at KU1(n)<1
dKu1(n) =±5 %Сн using at KU1(n)≥1
Udział n-tej harmonicznej napięcia wtórnego (KU2(n)), %0…15ΔKu2(n) = ±0,05 %at KU2(n)<1
dKu2(n) =±5 %at KU2(n)≥1
Częstotliwość (f), Hz49…51±0,02
Zasilanie:
Jednostka pomiarowawbudowany akumulator
Jednostki zasilające do ładowania i kalibracji220/230 V, 50 Hz
Temperatura pracy-10 … 40 °С
Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
Wymiary, mmJednostka
pomiarowa

Kondensator WN

45 kV

100 kV

230 kV

250 x 350 x 185

170 x 425

260 x 610

390 x 995

Masa, kg

10

7

17

55

Normy

Bezpieczeństwa

EMC

 

EN 61010-1:2010

EN 61326-1:2013

Czas między kolejnymi kalibracjami3 lata (zalecany)

PRODUKTY POWIAZANE

M210A1

Wzmacniacz

R100

Elektroniczny regulator napięcia

M410

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń

M411

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń