M400

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń (1A)

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń M400 jest programowalnym urządzeniem stosowanym do odwzorowania wymaganego obciążenia obwodu wtórnego przekładników prądowych o znamionowym prądzie wtórnym 1 A podczas sprawdzania ich dokładności i wzorcowania.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Prąd znamionowy – 1 A
  • Znamionowa moc obciążenia:
   0,5 do 50 V·A, przy cosφ = 0,8(ind) dla 50 Hz
   0; 0,5 do 50 V·A przy cosφ = 1 dla 50 Hz
  • Kompensowanie rezystancji przewodów łączących, rezystancji przejścia w miejscach podłączenia przewodów do zacisków i rezystancji wewnętrznej urządzenia porównującego (komparatora) wskutek zastosowania czteroprzewodowego sposobu połączenia skrzynki z przekładnikiem badanym i komparatorem
  • Przełączanie wartości obciążenia skrzynki nie powodujące przerwania obwodu wtórnego przekładnika badanego
  • Możliwość wykorzystania w automatycznym układzie probierczym wzorcowania przekładników prądowych
  • Małe rozmiary i ciężar

  WARIANTY

  Skrzynka obciążeń M400 jest dostępna w dwóch wersjach:
  М400.1 – odwzorowanie mocy obciążenia w zakresie od 1% do 120% prądu znamionowego
  М400.2 – odwzorowanie mocy obciążenia w zakresie od 1% do 150% prądu znamionowego

  ZASTOSOWANIE

  Skrzynka obciążeń М400 może być eksploatowana w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

  • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe
  • Rozdzielnice i stacje elektroenergetyczne
  • Laboratoria wzorcujące przekładniki prądowe
  • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników prądowych

  Parametr

  Wartość

  Wariant

  Prąd znamionowy

  1 A

  М400.1

  М400.2

  Zakres prądowy (w procentach prądu znamionowego)

  1 … 120%

  М400.1

  1 … 150%

  М400.2
  Moc znamionowa

  przy cosφ = 0,8

  0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 1,875; 2; 2,5; 3; 3,75; 4; 5; 6,25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 45*; 50* V·A

  М400.1

  М400.2

  Moc znamionowa

  przy cosφ = 1

  0; 0,5; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,875; 2; 2,5; 3,75; 4; 5; 6; 7,5; 10; 12,5; 15; 30; 50* V·A

  М400.1

  М400.2

  Graniczny bezwzględny, błąd odwzorowania składowej czynnej i biernej mocy obciążenia

  ± 0,03 S** dla 0,8 V·A < S < 50 V·A

  М400.1

  М400.2

  ± 0,04 S dla S = 0,75 V·A

  ± 0,06 S dla S = 0,5 V·A

  ± 0,05 V·A dla S = 0 V·A

  * Wartości mocy obciążenia odwzorowane w zakresie od 1% do 120% prądu znamionowego
  ** S – nastawiona wartość mocy obciążenia

  Zasilanie sieciowe:
  Napięcie znamionowe

  Częstotliwość znamionowa

  220/230 V

  50 Hz

  Temperatura pracy0 … 40 °С
  Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
  Wymiary (Jednostka główna) (S × G × W)230 × 130 × 300 mm
  Masa (Jednostka główna)5 kg
  Normy

  Bezpieczeństwa

  EMC

   

  EN 61010-1:2010

  EN 61326-1:2013

  Czas między kolejnymi kalibracjami2 lata (zalecany)

  PRODUKTY POWIAZANE

  M100

  Komparator

  M401

  Elektroniczna prądowa skrzynka obciążen (5A)

  M402

  Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń

  M500

  Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

  S100

  Automatyczne źródło prądu probierczego