R100

Elektroniczny regulator napięcia

Elektroniczny regulator napięcia R100 jest elementem stanowisk probierczych lub układów pomiarowych, przeznaczonym do wytwarzania sinusoidalnego napięcia probierczego o regulowanej wartości skutecznej i częstotliwości równej częstotliwości napięcia w sieci lub innej.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Możliwość zmiany częstotliwości napięcia wyjściowego
  • Automatyczne lub ręczne nastawianie wymaganej wartości RMS napięcia
  • Wysoka dokładność nastawiania wymaganej wartości napięcia
  • Sterowanie czasem nastawiania i zdejmowania napięcia
  • Możliwość współpracy z obciążeniem pojemnościowym, indukcyjnym lub czynnym
  • Możliwość ustalenia progowych wartości napięcia i prądu w celu ochrony przed błędnymi działaniami operatora
  • Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury i skutkami zwarcia w obwodzie wyjściowym
  • Blokada podawania napięcia wyjściowego na podstawie wyniku monitorowania stanu zewnętrznych wyłączników krańcowych
  • Uwzględnienie rezystancji przewodów łączących w obwodzie zasilania obciążenia na podstawie ich długości i przekroju, umożliwiające ustawienie wartości wymaganego napięcia bezpośrednio na zaciskach obciążenia
  • Możliwość dołączenia dodatkowych jednostek mocy zwiększających moc obciążenia
  • Możliwość sterowania w układach automatyki z wykorzystaniem złącza RS-232

  ZASTOSOWANIE

  Regulator R100 może być wykorzystywany w miejscach takich jak:

  • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe i napięciowe
  • Stacjonarne lub mobilne laboratoria wzorcujące

  Wielkość

  Wartość

  Moc pozorna obciążenia

  5 kVA*

  Napięcie wyjściowe sinusoidalne (RMS)

  1...220 V

  Częstotliwość napięcia wyjściowego

  45…200 Hz

  Niestabilność napięcia wyjściowego

  nie większa niż 0,5%

  Współczynnik zniekształcenia krzywej sinusoidalnego napięcia wyjściowego

  nie większy niż 5%

  Graniczny błąd względny nastawienia napięcia wyjściowego

  ±1 %

  Czas pracy ciągłej przy maksymalnym obciążeniu (dla maksymalnej wartości RMS prądu równej 24 A)

  30 minut

  * Zwiększenie mocy pozornej obciążenia jest możliwe poprzez włączenie dodatkowych jednostek mocy. Ich liczba zależy od uzgodnienia warunków zamówienia.
  Eksploatacyjne warunki stosowania
  Temperatura otoczenia
  Wilgotność względna otaczającego powietrza

  -10...40°C
  do 90% w temperaturze 25°C bez kondensacji

  Zasilanie sieciowe
  Napięcie znamionowe
  Częstotliwość znamionowa

  180…250 V
  50/60 Hz

  Moc zapotrzebowana z sieci zasilającej przy maksymalnym obciążeniu

  nie większa niż 5,6 kVА

  Wymiary
  Jednostka mocy
  Jednostka sterowania

  465 × 500 × 195 mm
  465 × 420 × 150 mm

  Masa
  Jednostka mocy
  Jednostka sterowania

  22 kg
  5 kg

  Gwarancja

  18 miesięcy

  PRODUKTY POWIĄZANE

  M210/M211

  Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

  M100

  Komparator

  S100

  Automatyczne źródło prądu probierczego