R100

Elektroniczny regulator napięcia

Elektroniczny regulator napięcia R100 jest elementem stanowisk probierczych lub układów pomiarowych, przeznaczonym do wytwarzania sinusoidalnego napięcia probierczego o regulowanej wartości skutecznej i częstotliwości równej częstotliwości napięcia w sieci lub innej.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Możliwość zmiany częstotliwości napięcia wyjściowego
 • Automatyczne lub ręczne nastawianie wymaganej wartości RMS napięcia
 • Wysoka dokładność nastawiania wymaganej wartości napięcia
 • Sterowanie czasem nastawiania i zdejmowania napięcia
 • Możliwość współpracy z obciążeniem pojemnościowym, indukcyjnym lub czynnym
 • Możliwość ustalenia progowych wartości napięcia i prądu w celu ochrony przed błędnymi działaniami operatora
 • Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury i skutkami zwarcia w obwodzie wyjściowym
 • Blokada podawania napięcia wyjściowego na podstawie wyniku monitorowania stanu zewnętrznych wyłączników krańcowych
 • Uwzględnienie rezystancji przewodów łączących w obwodzie zasilania obciążenia na podstawie ich długości i przekroju, umożliwiające ustawienie wartości wymaganego napięcia bezpośrednio na zaciskach obciążenia
 • Możliwość dołączenia dodatkowych jednostek mocy zwiększających moc obciążenia
 • Możliwość sterowania w układach automatyki z wykorzystaniem złącza RS-232

ZASTOSOWANIE

Regulator R100 może być wykorzystywany w miejscach takich jak:

 • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe i napięciowe
 • Stacjonarne lub mobilne laboratoria wzorcujące

Wielkość

Wartość

Moc pozorna obciążenia

5 kVA*

Napięcie wyjściowe sinusoidalne (RMS)

1...220 V

Częstotliwość napięcia wyjściowego

45…200 Hz

Niestabilność napięcia wyjściowego

nie większa niż 0,5%

Współczynnik zniekształcenia krzywej sinusoidalnego napięcia wyjściowego

nie większy niż 5%

Graniczny błąd względny nastawienia napięcia wyjściowego

±1 %

Czas pracy ciągłej przy maksymalnym obciążeniu (dla maksymalnej wartości RMS prądu równej 24 A)

30 minut

* Zwiększenie mocy pozornej obciążenia jest możliwe poprzez włączenie dodatkowych jednostek mocy. Ich liczba zależy od uzgodnienia warunków zamówienia.
Eksploatacyjne warunki stosowania
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna otaczającego powietrza

-10...40°C
do 90% w temperaturze 25°C bez kondensacji

Zasilanie sieciowe
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

180…250 V
50/60 Hz

Moc zapotrzebowana z sieci zasilającej przy maksymalnym obciążeniu

nie większa niż 5,6 kVА

Wymiary
Jednostka mocy
Jednostka sterowania

465 × 500 × 195 mm
465 × 420 × 150 mm

Masa
Jednostka mocy
Jednostka sterowania

22 kg
5 kg

Gwarancja

18 miesięcy

PRODUKTY POWIĄZANE

M210/M211

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

M100

Komparator

S100

Automatyczne źródło prądu probierczego