• TECHNICAL SUPPORT
  • PROMPT ASSiSTANCE

Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia użytkownikom sprzętu wytwarzanego przez OLTEST wspomagania technicznego na najwyższym poziomie.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla wszystkich dostarczonych urządzeń.

Inżynierowie serwisu udzielają wsparcia w pracy z naszym sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem, przeprowadzają szkolenie personelu obsługi i doradzają w praktycznym zastosowaniu dostarczonych urządzeń.

Oferowane przez nas usługi serwisowe obejmują:

  • Naprawy
  • Obsługę techniczną
  • Konsultacje

Kontakt w celu uzyskania wsparcia :
Tel: +48 226 022 998

E-mail (Wsparcie techniczne): info@oltest.pl