M210A1

Wzmacniacz

Wzmacniacz M210А1 umożliwia:

  • sprawdzanie dokładności i wzorcowanie przekładników napięciowych małej mocy (LPVT) z wykorzystaniem dowolnego zestawu pomiarowego do pomiaru błędów konwencjonalnych przekładników napięciowych;
  • przetwarzanie napięcia wtórnego konwencjonalnego przekładnika napięciowego o dowolnej wartości znamionowej na napięcie o wartości znamionowej zastosowanego przekładnika wzorcowego.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Praktycznie ciągły zbiór możliwych do ustawienia wartości znamionowych napięcia wtórnego badanych przekładników LPVT
  • Ciągły zakres znamionowych wartości napięcia wtórnego badanych przekładników napięciowych
  • Wysoka dokładność przetwarzania
  • Wygodny, intuicyjny interfejs użytkownika
  • Możliwość zachowania szeregu najczęściej wykorzystywanych przez użytkownika wartości znamionowych napięcia wtórnego
  • Możliwość zastosowania w automatycznych układach probierczych do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

 


ZASTOSOWANIE

M210A1 może być wykorzystywany:

  • Przez producentów przekładników napięciowych małej mocy i konwencjonalnych;
  • W jednostkach i organizacjach metrologicznych przeprowadzających sprawdzanie dokładności i wzorcowanie przekładników napięciowych małej mocy i konwencjonalnych.
Wejście 1
Zakres wartości znamionowego napięcia wejściowego (Uin1r)0,1 V … 4 V
Rozdzielczość nastawiania znamionowego napięcia wejściowego (ΔUin1r)0,001 V
Mnożniki nastawianej wartości znamionowego napięcia wejściowego1/√3; 1/3
Znamionowa częstotliwość robocza50/60 Hz
Impedancja wejściowa w postaci równoległego połączenia rezystancji i pojemności2 МΩ ±5% || C ≤ 50 pF
Wejście 2
Zakres wartości znamionowego napięcia wejściowego (Uin2r)30 V … 245 V
Rozdzielczość nastawiania znamionowego napięcia wejściowego (ΔUin2r)0,1 V
Mnożniki nastawianej wartości znamionowego napięcia wejściowego1/√3; 1/3
Znamionowa częstotliwość robocza50/60 Hz
Impedancja wejściowa w postaci równoległego połączenia rezystancji i pojemności2 МΩ ± 5% || C ≤ 50 pF
Wyjście
Zakres wartości znamionowego napięcia wyjściowego (Uoutr)30 V … 100 V
Zakres napięcia wyjściowego (Uoutr)0 … 120 V
Rozdzielczość nastawiania znamionowego napięcia wyjściowego (ΔUoutr)0,1 V
Mnożniki nastawianej wartości znamionowego napięcia wyjściowego1/√3; 1/3
Obciążenie wyjściaR ≥ 500 kΩ; C ≤ 5 nF
Błędy
Graniczne wartości błędu względnego ustalonego współczynnika wzmocnienia
(Uoutr/Uinr)
0,02·Uoutr ≤ Uout < 0,2·Uoutr
0,2·Uoutr ≤ Uout < 0,8·Uoutr
0,8·Uoutr ≤ Uout < 1,9·Uoutr


± 0,1 %
± 0,04 %
± 0,02 %
Graniczne wartości bezwzględnego błędu kątowego (błąd kątowy wzmacniacza –
różnica faz między napięciem wyjściowym a napięciem wejściowym)
0,02·Uoutr ≤ Uout < 0,2·Uoutr
0,2·Uoutr ≤ Uout < 0,8·Uoutr
0,8·Uoutr ≤ Uout < 1,9·Uoutr


± 5 min (± 0,15 crad)
± 2 min (± 0,06 crad)
± 1 min (± 0,03 crad)
Zasilanie
Napięcie sieci zasilającej
Częstotliwość znamionowa

100…240 V
50/60 Hz
Temperatura otoczenia
Wilgotność otaczającego powietrza
0...40 °C
do 80% bez kondensacji
Wymiary
Masa
245 × 135 × 325 mm
5 kg

CL – kondensator pomiarowym niskiego napięcia; CH – kondensator pomiarowym wysokiego napięcia;
КТ – automatycznie równoważony komparator prądu.

Rys.1. Schemat układu pomiarowego do sprawdzania dokładności przekładników LPVT
z wykorzystaniem układu pomiarowego M210/M211

VTN – przekładnik napięciowy wzorcowy; LPVT – sprawdzany przekładnik napięciowy małej mocy

Rys. 2 Schemat układu pomiarowego do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych małej mocy
metodą porównawczą z wykorzystaniem przekładnika wzorcowego i komparatora M100

VTN – przekładnik napięciowy wzorcowy, VTX – sprawdzany przekładnik napięciowy konwencjonalny

Rys. 3 Schemat układu pomiarowego do sprawdzania dokładności konwencjonalnych przekładników
napięciowych metodą porównawczą, z wykorzystaniem przekładnika wzorcowego o różnej od przekładnika
badanego wartości znamionowej napięcia wtórnego i komparatora M100

PRODUKTY POWIĄZANE

M210/M211

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

M410

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń

M411

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń