M210A1

Wzmacniacz

Wzmacniacz M210А1 umożliwia:

 • sprawdzanie dokładności i wzorcowanie przekładników napięciowych małej mocy (LPVT) z wykorzystaniem dowolnego zestawu pomiarowego do pomiaru błędów konwencjonalnych przekładników napięciowych;
 • przetwarzanie napięcia wtórnego konwencjonalnego przekładnika napięciowego o dowolnej wartości znamionowej na napięcie o wartości znamionowej zastosowanego przekładnika wzorcowego.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Praktycznie ciągły zbiór możliwych do ustawienia wartości znamionowych napięcia wtórnego badanych przekładników LPVT
  • Ciągły zakres znamionowych wartości napięcia wtórnego badanych przekładników napięciowych
  • Wysoka dokładność przetwarzania
  • Wygodny, intuicyjny interfejs użytkownika
  • Możliwość zachowania szeregu najczęściej wykorzystywanych przez użytkownika wartości znamionowych napięcia wtórnego
  • Możliwość zastosowania w automatycznych układach probierczych do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

   


  ZASTOSOWANIE

  M210A1 może być wykorzystywany:

  • Przez producentów przekładników napięciowych małej mocy i konwencjonalnych;
  • W jednostkach i organizacjach metrologicznych przeprowadzających sprawdzanie dokładności i wzorcowanie przekładników napięciowych małej mocy i konwencjonalnych.
  Wejście 1
  Zakres wartości znamionowego napięcia wejściowego (Uin1r)0,1 V … 4 V
  Rozdzielczość nastawiania znamionowego napięcia wejściowego (ΔUin1r)0,001 V
  Mnożniki nastawianej wartości znamionowego napięcia wejściowego1/√3; 1/3
  Znamionowa częstotliwość robocza50/60 Hz
  Impedancja wejściowa w postaci równoległego połączenia rezystancji i pojemności2 МΩ ±5% || C ≤ 50 pF
  Wejście 2
  Zakres wartości znamionowego napięcia wejściowego (Uin2r)30 V … 245 V
  Rozdzielczość nastawiania znamionowego napięcia wejściowego (ΔUin2r)0,1 V
  Mnożniki nastawianej wartości znamionowego napięcia wejściowego1/√3; 1/3
  Znamionowa częstotliwość robocza50/60 Hz
  Impedancja wejściowa w postaci równoległego połączenia rezystancji i pojemności2 МΩ ± 5% || C ≤ 50 pF
  Wyjście
  Zakres wartości znamionowego napięcia wyjściowego (Uoutr)30 V … 100 V
  Zakres napięcia wyjściowego (Uoutr)0 … 120 V
  Rozdzielczość nastawiania znamionowego napięcia wyjściowego (ΔUoutr)0,1 V
  Mnożniki nastawianej wartości znamionowego napięcia wyjściowego1/√3; 1/3
  Obciążenie wyjściaR ≥ 500 kΩ; C ≤ 5 nF
  Błędy
  Graniczne wartości błędu względnego ustalonego współczynnika wzmocnienia
  (Uoutr/Uinr)
  0,02·Uoutr ≤ Uout < 0,2·Uoutr
  0,2·Uoutr ≤ Uout < 0,8·Uoutr
  0,8·Uoutr ≤ Uout < 1,9·Uoutr


  ± 0,1 %
  ± 0,04 %
  ± 0,02 %
  Graniczne wartości bezwzględnego błędu kątowego (błąd kątowy wzmacniacza –
  różnica faz między napięciem wyjściowym a napięciem wejściowym)
  0,02·Uoutr ≤ Uout < 0,2·Uoutr
  0,2·Uoutr ≤ Uout < 0,8·Uoutr
  0,8·Uoutr ≤ Uout < 1,9·Uoutr


  ± 5 min (± 0,15 crad)
  ± 2 min (± 0,06 crad)
  ± 1 min (± 0,03 crad)
  Zasilanie
  Napięcie sieci zasilającej
  Częstotliwość znamionowa

  100…240 V
  50/60 Hz
  Temperatura otoczenia
  Wilgotność otaczającego powietrza
  0...40 °C
  do 80% bez kondensacji
  Wymiary
  Masa
  245 × 135 × 325 mm
  5 kg

  CL – kondensator pomiarowym niskiego napięcia; CH – kondensator pomiarowym wysokiego napięcia;
  КТ – automatycznie równoważony komparator prądu.

  Rys.1. Schemat układu pomiarowego do sprawdzania dokładności przekładników LPVT
  z wykorzystaniem układu pomiarowego M210/M211

  VTN – przekładnik napięciowy wzorcowy; LPVT – sprawdzany przekładnik napięciowy małej mocy

  Rys. 2 Schemat układu pomiarowego do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych małej mocy
  metodą porównawczą z wykorzystaniem przekładnika wzorcowego i komparatora M100

  VTN – przekładnik napięciowy wzorcowy, VTX – sprawdzany przekładnik napięciowy konwencjonalny

  Rys. 3 Schemat układu pomiarowego do sprawdzania dokładności konwencjonalnych przekładników
  napięciowych metodą porównawczą, z wykorzystaniem przekładnika wzorcowego o różnej od przekładnika
  badanego wartości znamionowej napięcia wtórnego i komparatora M100

  PRODUKTY POWIĄZANE

  M210/M211

  Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

  M410

  Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń

  M411

  Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń