M210A1

Wzmacniacz

Wzmacniacz M210А1 pozwala na rozszerzenie funkcjonalnych właściwości Zestawu pomiarowego M210/M211 przeznaczonego do wyznaczania błędów przekładników napięciowych, przede wszystkim pod względem możliwości sprawdzania dokładności i wzorcowania przekładników napięciowych małej
mocy (LPVT) o analogowym, napięciowym sygnale wyjściowym.
M210A1 zapewnia precyzyjne wzmocnienie napięcia wtórnego przekładnika LPVT, które jest następnie podawane na wejście Zestawu M210/M211.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Praktycznie ciągły zbiór możliwych do ustawienia wartości znamionowych napięcia wtórnego badanych przekładników LPVT
  • Wysoka dokładność przetwarzania
  • Wygodny, intuicyjny interfejs użytkownika
  • Możliwość zachowania szeregu najczęściej wykorzystywanych przez użytkownika wartości znamionowych napięcia wtórnego
  • Możliwość zastosowania w automatycznych układach probierczych do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

 


ZASTOSOWANIE

M210A1 może być wykorzystywany:

  • Przez producentów przekładników LPVT
  • W jednostkach i organizacjach metrologicznych przeprowadzających sprawdzanie dokładności i wzorcowanie przekładników LPVT

Wielkość

Wartość

Znamionowe napięcie wyjściowe

30 V

Zakres napięcia wyjściowego Uout

0,6 … 57 V (2…190%)

Zakres znamionowych wartości napięcia wtórnego
badanych przekładników LPVT (Usr)

0,2 … 4,00 V

Krok nastawy znamionowej wartości napięcia wtórnego
LPVT

1 mV (0,2 V ≤ Usr< 1 V)
10 mV (1 V ≤ Usr ≤ 4 V)

Impedancja wejściowa

2 MΩ || 50 pF

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Błędy wzmacniacza M210А1:

Wartość skuteczna napięcia wyjściowego

0,6 V (2%)

6…57 V (20…190%)

Błąd względny współczynnika wzmocnienia

±0,1%

±0,025%

Błąd kątowy (przesunięcie fazowe „in-out”) Δφ

±3 min

±1 min

Błąd kątowy (przesunięcie fazowe „in-out”) Δφ

±0,09 crad

±0,033 crad

Zasilanie sieciowe:
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

100…240 V
50/60 Hz

Temperatura otoczenia

0...40 °C

Wilgotność względna powietrza

do 80% bez kondensacji

Wymiary

245 × 135 × 325 mm

Masa

5 kg

Układ pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników LPVTUkład pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników LPVT

CL – kondensator pomiarowym niskiego napięcia; CH – kondensator pomiarowym wysokiego napięcia;
КТ – automatycznie równoważony komparator prądu.

PRODUKTY POWIĄZANE

M210/M211

Zestaw pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych

M410

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń

M411

Elektroniczna napięciowa skrzynka obciążeń