M100A1

Przetwornik napięcie-prąd

Przetwornik napięcie-prąd M100A1 zapewnia rozszerzenie funkcjonalnych możliwości Komparatora M100 oraz innych tradycyjnych urządzeń porównujących, umożliwiając ich wykorzystywanie do sprawdzania dokładności i wzorcowania przekładników prądowych małej mocy (LPCT) o analogowym, napięciowym sygnale wyjściowym.
Zadaniem urządzenia M100A1 jest przekształcenie napięcia wtórnego przekładnika LPCT w prąd, doprowadzany do jednego z wejść prądowych komparatora

WŁAŚCIWOŚCI

  • Płynne nastawianie znamionowych wartości napięcia wtórnego badanych przekładników LPCT
  • Wzorcowanie przekładników LPCT klasy dokładności 0,1 i mniej dokładnych
  • Możliwość współpracy z dowolnym prądowym urządzeniem porównującym
  • Wygodny, intuicyjny interfejs użytkownika
  • Możliwość zachowania przez użytkownika szeregu własnych, często występujących znamionowych wartości napięcia wtórnego badanych LPCT
  • Możliwość zastosowania w automatycznych układach do pomiaru błędów przekładników prądowych małej mocy

 


ZASTOSOWANIE

Przetwornik M100A1 może być wykorzystywany:

  • Przez producentów przekładników LPCT
  • W jednostkach i organizacjach metrologicznych przeprowadzających sprawdzanie dokładności i wzorcowanie przekładników LPCT
  • Przy sprawdzaniu dokładności przekładników LPCT w miejscu ich zainstalowania

Wielkość

Wartość

Znamionowy prąd wyjściowy Isr

1 A

Zakres prądu wyjściowego Iout

0,01 … 2 A (1…200%)

Zakres znamionowych wartości napięcia wtórnego
LPCT (Usr)

0,02 … 4,00 V

Krok nastawy znamionowej wartości napięcia
wtórnego LPCT

0,1 mV - w zakresie 0,02 ≤ Usr < 0,1 V
1 mV - w zakresie 0,1 ≤ Usr < 1 V
10 mV - w zakresie 1 ≤ Usr ≤ 4 V

Impedancja wejściowa

2 MΩ || 50 pF

Częstotliwość znamionowa

50 Hz lub 60 Hz

Rezystancja obciążenia

≤ 0,2 Ω

Błędy przetwornika M100А1:

Prąd wyjściowy, wartość RMS

0,01 A (1%)

0,05 A (5%)

0,2…2 A (20…200 %)

Błąd współczynnika przetwarzania εU-I

±0,1%

±0,03%

±0,015%

Błąd kątowy (przesunięcie fazowe)ΔφU-I

±3 min

±1,5 min

±0,50 min

Błąd kątowy (przesunięcie fazowe) ΔφU-I

±0,09 crad

±0,05 crad

±0,015 crad

Zasilanie sieciowe
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

100…240 V
50/60 Hz

Temperatura otoczenia

0...40 °C

Wilgotność względna powietrza

do 80% bez kondensacji

Wymiary

245 × 135 × 325 mm

Masa

5 kg

Układ pomiarowy do sprawdzania dokładności przekładników LPCT

PRODUKTY POWIĄZANE

M100

Komparator

M500

Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

S100

Automatyczne źródło prądu probierczego