Badanie izolacji sprzętu wysokiego napięcia

Szczególne znaczenie w próbach diagnostycznych izolacji ma pomiar pojemności i współczynnika strat dielektrycznych tgδ, którego wyniki pozwalają określić stan izolacji w przepustach wysokiego napięcia lub między uzwojeniami transformatorów. Zmiana wartości …

Sprawdzanie dokładności przekładników prądowych

Being the important part of electricity metering circuits, the current transformers are liable to calibration during their manufacture, after repair and within operation. For calibration during manufacture, as well as …

Sprawdzanie dokładności przekładników napięciowych

The key elements of electricity metering circuits are voltage transformers (VT). They should be calibrated during their manufacture, after repair and within operation. We offer VT calibration sets, using two …

Wzorcowanie prądowych i napięciowych skrzynek obciążeń

Sprawdzenie dokładności odwzorowania składowych: czynnej i biernej impedancji skrzynek prądowych lub admitancji skrzynek napięciowych jest zadaniem złożonym, ze względu na konieczność pomiaru parametrów skrzynek w wymaganym zakresie prądu lub napięcia. …

Wszystkie produkty