M401

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążen (5A)

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń M401 jest programowalnym urządzeniem stosowanym do odwzorowania wymaganego obciążenia obwodu wtórnego przekładników prądowych o znamionowym prądzie wtórnym 5 A podczas sprawdzania ich dokładności i wzorcowania

WŁAŚCIWOŚCI

 • Prąd znamionowy – 5 A
 • Znamionowa moc obciążenia:
  0,5 do 50 V·A, przy cos β = 0,8 dla 50 Hz

0; 0,5 do 50 V·A przy cos β = 1 dla 50 Hz

 

 • Kompensowanie rezystancji przewodów łączących, rezystancji przejścia w miejscach podłączenia przewodów do zacisków i rezystancji wewnętrznej urządzenia porównującego (komparatora) wskutek zastosowania czteroprzewodowego sposobu połączenia skrzynki z przekładnikiem badanym i komparatorem
 • Przełączanie wartości obciążenia skrzynki nie powodujące przerwania obwodu wtórnego przekładnika badanego
 • Możliwość wykorzystania w automatycznym układzie probierczym wzorcowania przekładników prądowych
 • Małe rozmiary i ciężar

WARIANTY

Skrzynka obciążeń M401 jest dostępna w dwóch wersjach:

М401.1 – odwzorowanie mocy obciążenia w zakresie od 1% do 120% prądu znamionowego

М401.2 – odwzorowanie mocy obciążenia w zakresie od 1% do 150% prądu znamionowego

 

ZASTOSOWANIE

Skrzynka obciążeń М401 może być eksploatowana w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

 • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe
 • Rozdzielnice i stacje elektroenergetyczne
 • Laboratoria wzorcujące przekładniki prądowe
 • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników prądowych

Parametr

Wartość

Wariant

Prąd znamionowy

5 A

М401.1

М401.2

Zakres prądowy (w procentach prądu znamionowego)

1 … 120%

М401.1

1 … 150%

М401.2

Moc znamionowa

przy cos β = 0,8

0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 1,875; 2; 2,5; 3; 3,75; 4; 5; 6,25; 7,5; 10; 11,25; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 45*; 50* V·A

М401.1

М401.2

Moc znamionowa

przy cos β = 1

0; 0,5; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,875; 2; 2,5; 3,75; 4; 5; 6; 7,5; 10; 12,5; 15; 30; 50* V·A

М401.1

М401.2

Graniczny bezwzględny, błąd odwzorowania składowej czynnej i biernej mocy obciążenia± 0,03 S** dla 0,8 V·A < S < 50 V·A

М401.1

М401.2

± 0,04 S dla S = 0,75 V·A

± 0,06 S dla S = 0,5 V·A

± 0,05 V·A dla S = 0 V·A

*Wartości mocy obciążenia odwzorowane w zakresie od 1% do 120% prądu znamionowego

** S- nastawiona wartość mocy obciążenia

Zasilanie sieciowe:
Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

220/230 V

50 Hz

Temperatura pracy0 … 40 °С
Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
Wymiary (Jednostka główna) (S × G × W)230 × 130 × 300 mm
Masa (Jednostka główna)5 kg
Normy

Bezpieczeństwa

EMC

 

EN 61010-1:2010

EN 61326-1:2013

Czas między kolejnymi kalibracjami2 lata (zalecany)

PRODUKTY POWIAZANE

M100

Komparator

M400

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń (1A)

M402

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń

M500

Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

S100

Automatyczne źródło prądu probierczego