M201

Precyzyjny wysokonapięciowy mostek pojemnościowy

Precyzyjny wysokonapięciowy mostek pojemnościowy M201 jest przeznaczony do pomiaru pojemności i współczynnika strat dielektrycznych (tgδ) z dużą dokładnością.

Pomiar przeprowadzany z wykorzystaniem mostka M201 wymaga użycia zewnętrznego kondensatora wzorcowego wysokiego napięcia. Najwyższa wartość napięcia probierczego mostka jest zależna od dopuszczalnego maksymalnego napięcia pracy kondensatora wzorcowego

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wysoka dokładność pomiaru C i tgδ: ±0,002% (Cx) oraz ±0,00002 (tgδ)
  • Pomiar C i tgδ przy prądzie probierczym do 50 A
  • Łatwa obsługa
  • Małe wymiary i ciężar

ZASTOSOWANIE

Mostek M201 umożliwia:

  • Dokładny pomiar C i tgδ kondensatorów wzorcowych
  • Dokładny pomiar C i tgδ kondensatorów oraz kabli wysokiego napięcia o dużej pojemności elektrycznej
  • Sprawdzanie C i tgδ przy znamionowym napięciu: przekładników, transformatorów mocy, przepustów, wyłączników, ograniczników przepięć, kondensatorów i kabli
  • Wykonywanie badań w ramach kontroli metrologicznej

UKŁAD PROBIERCZY

Obwód do pomiaru pojemności mniejszych od 1 μF (prąd probierczy do 0,5 A)

Obwód do pomiaru pojemności większych od 1 μF (prąd probierczy do 50 A)

Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędów mostka M201 bez uwzględnienia błędów kondensatora wzorcowego

# podzakres

СХ0Prąd
probierczy, A
Graniczne procentowe wartości
błędu względnego pomiaru
pojemności, %

Graniczne wartości błędu
bezwzględnego pomiaru tgδ

10,01…0,10…0,5±[2×10-3 +2×10-4×(C0/CX  -10) +|tanδX – tanδ0|]

±[2×10-5 + 2×10-6×(C0/CX  -10) +

0,005×|tanδX – tanδ0|]

0,1…1,0±[1×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[1×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
21,0…10
310…102
4102…103±[2×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[2×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
5*103…104 0,03…5±[5×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[5×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
6*104…1050,3…50

* -Z użyciem M200E1

Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędów mostka M201 przy użyciu kondensatora wzorcowego wchodzącego w skład zestawu

# podzakres

СХ0Prąd
probierczy, A
Graniczne procentowe wartości
błędu względnego pomiaru
pojemności, %

Graniczne wartości błędu
bezwzględnego pomiaru tgδ

10,01…0,10…0,5±[5×10-3 +2×10-4×(C0/CX  -10) +|tanδX – tanδ0|]

±[5×10-5 + 2×10-6×(C0/CX  -10) +

0,005×|tanδX – tanδ0|]

0,1…1,0±[4×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[4×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
21,0…10
310…102
4102…103±[5×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[5×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
5*103…104 0,03…5±[8×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[8×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
6*104…1050,3…50

* – Z użyciem M200E1

Graniczny błąd względny pomiaru napięcia
probierczego
±1 %
Graniczny błąd bezwzględny pomiaru częstotliwości napięcia probierczego±0,1 Hz
Zasilanie:
    Jednostka pomiarowaWbudowany akumulator
    Jednostka ładowania:
  Napięcie znamionowe220/230 V
  Częstotliwość znamionowa50 Hz
Warunki normalne:
    Zakres temperatury15°С … 25°С
   Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
Warunki eksploatacyjne:

Zakres temperatury

 

0 … 40 °С

Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
Wymiary(SxGxW)::
     M201250 x 185 x 350 mm
     M200E1130 x 200 x 200 mm
Masa:
     M20110 kg
     M200E14 kg
Normy:

Bezpieczeństwa

EMC


Czas między kolejnymi kalibracjami

 

IEC 61010-1:2010

IEC 61326-1:2013


2 lata (zalecany)

* Pomiar przy częstotliwości f = 60 Hz może być uzgodniony z nabywcą