M201

Precyzyjny wysokonapięciowy mostek pojemnościowy

Precyzyjny wysokonapięciowy mostek pojemnościowy M201 jest przeznaczony do pomiaru pojemności i współczynnika strat dielektrycznych (tgδ) z dużą dokładnością.

Pomiar przeprowadzany z wykorzystaniem mostka M201 wymaga użycia zewnętrznego kondensatora wzorcowego wysokiego napięcia. Najwyższa wartość napięcia probierczego mostka jest zależna od dopuszczalnego maksymalnego napięcia pracy kondensatora wzorcowego

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Wysoka dokładność pomiaru C i tgδ: ±0,002% (Cx) oraz ±0,00002 (tgδ)
  • Pomiar C i tgδ przy prądzie probierczym do 50 A
  • Łatwa obsługa
  • Małe wymiary i ciężar

  ZASTOSOWANIE

  Mostek M201 umożliwia:

  • Dokładny pomiar C i tgδ kondensatorów wzorcowych
  • Dokładny pomiar C i tgδ kondensatorów oraz kabli wysokiego napięcia o dużej pojemności elektrycznej
  • Sprawdzanie C i tgδ przy znamionowym napięciu: przekładników, transformatorów mocy, przepustów, wyłączników, ograniczników przepięć, kondensatorów i kabli
  • Wykonywanie badań w ramach kontroli metrologicznej

  UKŁAD PROBIERCZY

  Obwód do pomiaru pojemności mniejszych od 1 μF (prąd probierczy do 0,5 A)

  Obwód do pomiaru pojemności większych od 1 μF (prąd probierczy do 50 A)

  Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędów mostka M201 bez uwzględnienia błędów kondensatora wzorcowego

  # podzakres

  СХ0Prąd
  probierczy, A
  Graniczne procentowe wartości
  błędu względnego pomiaru
  pojemności, %

  Graniczne wartości błędu
  bezwzględnego pomiaru tgδ

  10,01…0,10…0,5±[2×10-3 +2×10-4×(C0/CX  -10) +|tanδX – tanδ0|]

  ±[2×10-5 + 2×10-6×(C0/CX  -10) +

  0,005×|tanδX – tanδ0|]

  0,1…1,0±[1×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[1×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
  21,0…10
  310…102
  4102…103±[2×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[2×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
  5*103…104 0,03…5±[5×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[5×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
  6*104…1050,3…50

  * -Z użyciem M200E1

  Zakresy pomiarowe i graniczne wartości błędów mostka M201 przy użyciu kondensatora wzorcowego wchodzącego w skład zestawu

  # podzakres

  СХ0Prąd
  probierczy, A
  Graniczne procentowe wartości
  błędu względnego pomiaru
  pojemności, %

  Graniczne wartości błędu
  bezwzględnego pomiaru tgδ

  10,01…0,10…0,5±[5×10-3 +2×10-4×(C0/CX  -10) +|tanδX – tanδ0|]

  ±[5×10-5 + 2×10-6×(C0/CX  -10) +

  0,005×|tanδX – tanδ0|]

  0,1…1,0±[4×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[4×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
  21,0…10
  310…102
  4102…103±[5×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[5×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
  5*103…104 0,03…5±[8×10-3 + |tanδX – tanδ0|]±[8×10-5 + 0,005×|tanδX – tanδ0|]
  6*104…1050,3…50

  * – Z użyciem M200E1

  Graniczny błąd względny pomiaru napięcia
  probierczego
  ±1 %
  Graniczny błąd bezwzględny pomiaru częstotliwości napięcia probierczego±0,1 Hz
  Zasilanie:
      Jednostka pomiarowaWbudowany akumulator
      Jednostka ładowania:
    Napięcie znamionowe220/230 V
    Częstotliwość znamionowa50 Hz
  Warunki normalne:
      Zakres temperatury15°С … 25°С
     Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
  Warunki eksploatacyjne:

  Zakres temperatury

   

  0 … 40 °С

  Wilgotność względnado 80% bez kondensacji
  Wymiary(SxGxW)::
       M201250 x 185 x 350 mm
       M200E1130 x 200 x 200 mm
  Masa:
       M20110 kg
       M200E14 kg
  Normy:

  Bezpieczeństwa

  EMC


  Czas między kolejnymi kalibracjami

   

  IEC 61010-1:2010

  IEC 61326-1:2013


  2 lata (zalecany)

  * Pomiar przy częstotliwości f = 60 Hz może być uzgodniony z nabywcą