M402

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń M402 jest stosowana do odwzorowania wymaganego obciążenia obwodu wtórnego przekładników prądowych podczas sprawdzania ich dokładności i wzorcowania.

Dzięki programowanemu, szerokiemu zakresowi nastawianej mocy, skrzynka M402 spełnia wymagania w odniesieniu do większości znormalizowanych wartości obciążenia przekładników prądowych i szczególnych oczekiwań nabywców.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Szeroki zakres wartości mocy obciążenia, zgodny z wymaganiami norm: IEC 61869-2, IEC 60044-1, IEEE C57.13, VDE 0414-1, GOST 23624, GOST 7746
 • Znormalizowane i nieznormalizowane wartości mocy obciążenia dla znamionowego prądu wtórnego przekładników prądowych 1, 2 i 5 А
 • Znamionowa moc obciążenia:  0; 0,5…100 V·А przy cosφ = 0,5…1, dla 50 i 60 Hz
 • Kompensowanie rezystancji przewodów łączących, rezystancji przejścia w miejscach podłączenia przewodów do zacisków i rezystancji wewnętrznej urządzenia porównującego (komparatora) wskutek zastosowania czteroprzewodowego sposobu połączenia skrzynki z przekładnikiem badanym i komparatorem
 • Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
 • Przechowywanie indywidualnych ustawień mocy obciążenia, które w razie potrzeby mogą zostać pobrane
 • Możliwość wykorzystania w automatycznym układzie probierczym wzorcowania przekładników prądowych
 • Zakres wartości obciążenia może być rozszerzony poprzez szeregowe dołączenie dodatkowych skrzynek obciążeń
 • Małe wymiary i niewielki ciężar

ZASTOSOWANIE

Skrzynka obciążeń М402 może być eksploatowana w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

 • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe
 • Rozdzielnice i stacje elektroenergetyczne
 • Laboratoria wzorcujące przekładniki prądowe
 • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników prądowych
Prąd znamionowy

1; 2; 5 А

Częstotliwość znamionowa

50; 60 Hz

Zakres prądowy (w procentach prądu znamionowego)

1...200 %

Zakres znamionowych wartości mocy obciążenia

0; 0,5...100 V·A

Krok nastawiania mocy obciążenia

0,01 V·A

Zakres wartości współczynnika mocy (cosφ)

0,5...1

Krok nastawiania wartości współczynnika mocy (cosφ)

0,01

Bezwzględny błąd czynnej i biernej mocy obciążenia

± 0,03·S*
± 0,04·S przy S<1 V·A, prąd znamionowy 5 А

Zasilanie sieciowe:
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

110...240 V
50/60 Hz

Temperatura pracy

0...40 ºС

Wilgotność względna

up to 95 % non-condensing

Wymiary (S × G × W)

460 × 145 × 465 mm

Masa

15,5 kg

* Nastawiona wartość mocy

PRODUKTY POWIĄZANE

M100

Komparator

M400

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń (1A)

M401

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążen (5A)

M500

Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

S100

Automatyczne źródło prądu probierczego