M402

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń

Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń M402 jest stosowana do odwzorowania wymaganego obciążenia obwodu wtórnego przekładników prądowych podczas sprawdzania ich dokładności i wzorcowania.

Dzięki programowanemu, szerokiemu zakresowi nastawianej mocy, skrzynka M402 spełnia wymagania w odniesieniu do większości znormalizowanych wartości obciążenia przekładników prądowych i szczególnych oczekiwań nabywców.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Szeroki zakres wartości mocy obciążenia, zgodny z wymaganiami norm: IEC 61869-2, IEC 60044-1, IEEE C57.13, VDE 0414-1, GOST 23624, GOST 7746
  • Znormalizowane i nieznormalizowane wartości mocy obciążenia dla znamionowego prądu wtórnego przekładników prądowych 1, 2 i 5 А
  • Znamionowa moc obciążenia:  0; 0,5…100 V·А przy cosφ = 0,5…1, dla 50 i 60 Hz
  • Kompensowanie rezystancji przewodów łączących, rezystancji przejścia w miejscach podłączenia przewodów do zacisków i rezystancji wewnętrznej urządzenia porównującego (komparatora) wskutek zastosowania czteroprzewodowego sposobu połączenia skrzynki z przekładnikiem badanym i komparatorem
  • Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
  • Przechowywanie indywidualnych ustawień mocy obciążenia, które w razie potrzeby mogą zostać pobrane
  • Możliwość wykorzystania w automatycznym układzie probierczym wzorcowania przekładników prądowych
  • Zakres wartości obciążenia może być rozszerzony poprzez szeregowe dołączenie dodatkowych skrzynek obciążeń
  • Małe wymiary i niewielki ciężar

  ZASTOSOWANIE

  Skrzynka obciążeń М402 może być eksploatowana w różnych warunkach, w miejscach takich jak:

  • Przedsiębiorstwa produkujące przekładniki prądowe
  • Rozdzielnice i stacje elektroenergetyczne
  • Laboratoria wzorcujące przekładniki prądowe
  • Jednostki metrologiczne przystosowane do badania przekładników prądowych
  Prąd znamionowy

  1; 2; 5 А

  Częstotliwość znamionowa

  50; 60 Hz

  Zakres prądowy (w procentach prądu znamionowego)

  1...200 %

  Zakres znamionowych wartości mocy obciążenia

  0; 0,5...100 V·A

  Krok nastawiania mocy obciążenia

  0,01 V·A

  Zakres wartości współczynnika mocy (cosφ)

  0,5...1

  Krok nastawiania wartości współczynnika mocy (cosφ)

  0,01

  Bezwzględny błąd czynnej i biernej mocy obciążenia

  ± 0,03·S*
  ± 0,04·S przy S<1 V·A, prąd znamionowy 5 А

  Zasilanie sieciowe:
  Napięcie znamionowe
  Częstotliwość znamionowa

  110...240 V
  50/60 Hz

  Temperatura pracy

  0...40 ºС

  Wilgotność względna

  up to 95 % non-condensing

  Wymiary (S × G × W)

  460 × 145 × 465 mm

  Masa

  15,5 kg

  * Nastawiona wartość mocy

  PRODUKTY POWIĄZANE

  M100

  Komparator

  M400

  Elektroniczna prądowa skrzynka obciążeń (1A)

  M401

  Elektroniczna prądowa skrzynka obciążen (5A)

  M500

  Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy

  S100

  Automatyczne źródło prądu probierczego