Badanie izolacji sprzętu wysokiego napięcia

Szczególne znaczenie w próbach diagnostycznych izolacji ma pomiar pojemności i współczynnika strat dielektrycznych tgδ, którego wyniki pozwalają określić stan izolacji w przepustach wysokiego napięcia lub między uzwojeniami transformatorów. Zmiana wartości …

Wszystkie produkty