СА6221D-30-10

Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych i pojemności elektrycznej

Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych i pojemności elektrycznej CA6221D-30-10 jest przeznaczony do odtwarzania szeregu wartości tangensa kąta strat dla różnych wartości pojemności elektrycznej.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wysoka dokładność
  • Odwzorowanie szeregu wartości współczynnika strat tgδ i pojemności elektrycznej C w zakresie napięcia do 12 kV przy częstotliwości 50 Hz
  • Znamionowe wartości współczynnika strat (tanδ): 0, 1·10-4, 1·10-3, 1·10-2, 1·10-1
  • Znamionowa wartość pojemności: 2…30 pF
  • Stabilność parametrów odtwarzania miary tgδ i C w pełnym zakresie temperatury roboczej
  • Wbudowanie rezystancyjnego platynowego czujnika temperatury PT100 umożliwiającego korektę temperaturową wartości pojemności miary

ZASTOSOWANIE

  • Laboratoria wzorcujące
  • Organizacje metrologiczne

Name

Value

Znamionowa wartość pojemności odtwarzana za pomocą wzorca,

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 pF

Graniczny dopuszczalny błąd względny odwzorowania pojemności elektrycznej

± 0,05 %

Znamionowe wartości współczynnika strat (tgδ) odtwarzane za pomocą wzorca

1·10-4, 1·10-3, 1·10-2, 1·10-1

Graniczny dopuszczalny błąd bezwzględny odwzorowania współczynnika strat
dielektrycznych (tgδ)

± (3·10-5 + 0,002·tanδ)

Graniczna dopuszczalna względna zmiana pojemności elektrycznej w zależności od
przyłożonego napięcia z zakresu od 1 kV do 12 kV

± 5·102  %

Graniczna dopuszczalna bezwzględna zmiana miary tangensa kąta strat
dielektrycznych w zależności od przyłożonego napięcia z zakresu od 1 kV do 12 kV dla
jej znamionowych wartości:
1·10-4
1·10-3
1·102
1·10-1

± 3·105

Maksymalna wartość skuteczna napięcia przemiennego między zaciskiem «Hi» a zaciskiem połączonym elektrycznie z obudową,

12   kV

Częstotliwość napięcia roboczego

50 Hz

 

* Dokładne wartości mieszczące się w przedziale ±10% wartości znamionowych są wyszczególnione w paszporcie technicznym.

 

Warunki eksploatacyjne:

Temperatura otoczenia

Wilgotność względna

 

15 °C…30 °C

do 80% bez kondensacji w temperaturze 25°C

Wymiary (D×S×W)175 × 250 × 85 mm
Masa2,7 kg

PRODUKTY POWIĄZANE

СА6210D-1-1000

Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych i pojemności elektrycznej