СА6210D-1-1000

Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych i pojemności elektrycznej

Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych i pojemności elektrycznej CA6210D-1-1000 jest przeznaczony do odtwarzania szeregu wartości tangensa kąta strat przy ustalonej wartości pojemności elektrycznej.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wysoka dokładność
  • Odwzorowanie szeregu wartości współczynnika strat tgδ i pojemności elektrycznej C w zakresie napięcia do 1 kV przy częstotliwości 50 Hz
  • Znamionowe wartości współczynnika strat (tgδ): 1·10-4, 1·10-3, 1·10-2, 1·10-1
  • Znamionowa wartość pojemności: 1000 pF
  • Stabilność parametrów odtwarzania miary tgδ i C w pełnym zakresie temperatury roboczej
  • Wbudowanie rezystancyjnego platynowego czujnika temperatury PT100 umożliwiającego korektę temperaturową wartości pojemności miary

ZASTOSOWANIE

  • Laboratoria wzorcujące
  • Organizacje metrologiczne

Name

Value

Znamionowa wartość pojemności odtwarzana za pomocą wzorca, pF

1000

Graniczny dopuszczalny błąd względny odwzorowania pojemności elektrycznej, %

± 0,05

Znamionowe wartości współczynnika strat (tgδ) odtwarzane za pomocą wzorca*

1·10-4, 1·10-3, 1·10-2, 1·10-1

Graniczny dopuszczalny błąd bezwzględny odwzorowania współczynnika strat
dielektrycznych (tgδ)

± (3·10-5 + 0,002·tanδ)

Graniczna dopuszczalna względna zmiana pojemności elektrycznej w zależności od przyłożonego napięcia z zakresu do 1 kV, %

± 0,05

Graniczna dopuszczalna bezwzględna zmiana miary tangensa kąta strat dielektrycznych w zależności od przyłożonego napięcia z zakresu do 1 kV dla jej znamionowych wartości:

 

1·10-4
1·10-3
1·10-2
1·10-1

±3·105
±3·105
±5·105
±3·10-4
Voltage

1 kV

Frequency

50 Hz

* Nominal values, exact values will be within 10% difference and registered in the passport

 

Operating conditions:

Temperature range

Relative Humidity

 

15 °C…30 °C

up to 80 % non-condensing

Size (DхWхH)135 x 100 x 65 mm
Weight0,55 kg

RELATED PRODUCTS

СА6221D-30-10

Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych i pojemności elektrycznej